h

DE AFDELING

18 september 2013

DE AFDELING

Het gaat goed met de afdeling Meppel. We hebben van het hoofdbestuur van de SP de toestemming ontvangen om mee te mogen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Die vinden plaats in maart 2014. In de Algemene Ledenvergadering die op 18 juni in het Drukkerijmuseum heeft plaats gevonden is een kandidatencommissie benoemd bestaande uit

    Lian Veenstra, regiobestuurder,

    Louise Smits, afdelingsvoorzitter,
    en Jan van Os, kerngroeplid.

Zij zijn goed op streek met het samenstellen van een concept-kandidatenlijst die gepresenteerd zal worden aan de leden van de afdeling Meppel op een volgende Algemene Ledenvergadering op dinsdag 5 november a.s., wederom in het Drukkerijmuseum, van 20.00 tot 22.00 uur. Leden die alsnog op de lijst willen komen te staan maar zich nog niet hebben aangemeld, kunnen dat nog steeds doen. Maar je moet daar niet lang meer mee wachten. Geef ons vóór 15 oktober een teken van leven via Meppel@sp.nl of bel 0522- 263769 naar Louise Smits.

Het bestuur is tijdens de Algemene Ledenvergadering in juni iets gewijzigd.
Het is nu als volgt samengesteld:

Louise Smits, voorzitter
Jikkie Koopman, organisatiesecretaris
Xander Topma, Pers en PR, beoogd lijsttrekker bij de komende verkiezingen
Gerard Peters, penningmeester
Johan Buwalda, logistiek en campagneleider van de komende verkiezingen
Harry Luehof, websitebeheer en ledenadministratie
Esther schut, nieuwe leden communicatie.

Afscheid

Kees van Leeuwen en Jan van Os zijn onder veel dank afgetreden als bestuursleden, respectievelijk secretaris en penningmeester. Ze blijven actief als lid van de kerngroep.

Acties

Op zaterdag 31 augustus hebben we als afdeling in het centrum gestaan en een eigen gemaakt zebrapad uitgerold van onze kraam naar de overkant van de Kruisstraat om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid van de binnenring van Meppel waar alle zebrapaden zijn verdwenen. We hebben ca. 200 handtekeningen opgehaald bij het langskomend publiek onder het motto "Meppel verkeersveilig, zebrapaden terug". Die zullen binnenkort worden aangeboden aan de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders. De afdeling gaat de komende maanden iedere laatste zaterdag van de maand actie voeren in het centrum van Meppel met een stand in de Kruisstraat.
We zijn daar dan van 13.00 tot 15.00 uur. Heb je zin om een keer mee te doen en te ervaren hoe leuk dit kan zijn, meld je even bij Jikkie (tel: 482575) en wees welkom.

Tot dan, Louise, Jikkie, Xander, Gerard, Johan, Harry en Esther

U bent hier