h
29 juni 2021

SP roept raad op: kijk verder dan details en ontwikkel visie

Tijdens de behandeling van de Persoectiefnota, het document waarin de plannen voor de begroting staan, deelde SP-fractievoorzitter Xander Topma een harde constatering met de collegaraadsleden: 'Volgens mij heeft deze gemeenteraad geen flauw idee wat voor gemeente ze willen zijn.'

Lees verder
19 juni 2021

Poppodium Meppel stap dichterbij

Foto: SP

De SP pleit al jaren voor een plek voor popmuziek en ontwikkeling van jongerencultuur in Meppel. Nu de plannen voor de verbouwing van Schouwburg Ogterop weer een stap verder zijn, is een permanent poppodium ook dichterbij.

Lees verder
18 juni 2021

Meer extern geld voor ontwikkeling Ogterop door voorstel SP

Tijdens de raadsvergadering van 17 juni heeft een meerderheid een voorstel van de SP gesteund om op zoek ta gaan naar meer geld van derden voor de verbouwing van Schouwburg Ogterop. Nu het SP-voorstel is aangenomen, krijgt de fondsenwerver de opdracht om op zoek te gaan naar 5 miljoen in plaats van 3,5. Het doel is om hiermee de bijdrage van de gemeente te verlagen.

Lees verder
15 juni 2021

SP-voorstel: Maak energietransitie eerlijker

Momenteel is de gemeente druk bezig met de overgang naar duurzame energie: de energietransitie. Tijdens de raadsvergadering van 17 juni wordt daarvoor de Regionale Energie Strategie besproken. Een plan voor hoe de regio de opdracht voor duurzame energie gaat invullen. Een strategie die wat de SP betreft niet eerlijk is ingevuld.

Lees verder
28 mei 2021

Jaarstukken Meppel vragen om kijk grotere plaatje

Op 27 mei besprak de gemeenteraad van Meppel de Jaarstukken. Een financieel overzicht van hoe Meppel het afgelopen jaar heeft gepresteerd. Voor de SP hét moment om te kijken naar de grotere ontwikkelingen in plaats van de punten en komma's.

Lees verder
30 april 2021

SP niet akkoord met uitzondering wethouder van der Haar

Volgens de wet moet een wethouder binnen de grenzen van de gemeente wonen. In Meppel is er één wethouder die dat niet doet, de wethouder van lokale partij Sterk Meppel, Jaap van der Haar. Omdat de wethouder niet voldoet aan de wet, moet de gemeenteraar jaarlijks een besluit nemen om een uitzondering toe te passen. De SP heeft tegen dit besluit gestemd.

Lees verder
30 april 2021

Voorstel aangenomen: tempo maken met verminderen reclame

Het grondstoffenbeleidsplan is beproken in de gemeenteraad van Meppel. De uitgelezen kans om nog een keer aandacht te vragen voor de invoering van een opt-in systeem voor reclamefolders. En met succes want een voorstel van SP en andere fracties is aangenomen om dat snel te regelen.

Lees verder
22 april 2021

Sterk Meppel plan voor opengraven gracht snel de prullenbak in

Het onderzoek naar hoe slim het is om gracht open te graven op het Prinsenplein is klaar. De SP was vooraf al tegen dit onderzoek dat tienduizenden euro's heeft gekost maar onder leiding van Sterk Meppel werd het toch doorgezet. Nu blijkt wat vooraf iedereen ook al had kunnen bedenken: het plan is veel te duur en levert nauwelijks iets op. 'Direct de prullenbak in', zegt SP-fractievoorzitter Xander Topma in een reactie.

Lees verder
21 december 2020

Gemeente Meppel opent meldpunt voor slachtoffers toeslagenaffaire

Foto: SP

Ook in de Gemeente Meppel zijn gezinnen het slechtoffer geworden van de kindertoeslagenaffaire. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de SP. In ieder geval 19 gezinnen zijn getroffen door de affaire. Vanwege de AVG weet de gemeente niet om wie het gaat. De SP vroeg daarom om een vaste medewerker die als aanspreekpunt kan dienen voor de gedupeerden. Hiervoor is nu een meldpunt geopend door de gemeente. Deze is te bereiken via postbus@meppel.nl of door te bellen naar 140522.

Lees verder
1 december 2020

SP stelt vragen over ondersteuning gedupeerden toeslagenaffaire

Foto: SP

In de gemeente Meppel zijn, voor zover bekend, 31 gedupeerde gezinnen die onterecht als fraudeur zijn aangemerkt in de kindertoeslagenaffaire. De SP wil dat deze gezinnen intensief worden ondersteund om uit de problemen te komen. Ook vindt de fractie dat de 750 euro tegemoetkoming die zij ontvangen niet mag worden verrekend met openstaande schulden of een uitkering. Hierover stelde de partij vragen aan het college.

Lees verder

Pagina's