h
12 november 2013

STEUN HET FNV-PROTEST OP 30 NOVEMBER

De boodschap van het FNV aan het kabinet is:  Koopkracht en echte banen! Bezuinigen is geen werk!

Lees verder
22 oktober 2013

SP Meppel in Amsterdam

Op zaterdag 21 september jl was er door o.a. de SP en de FNV een landelijke manifestatie, genaamd ‘BASTA – Nu de ommezwaai!’, georganiseerd op het Beursplein te Amsterdam. Meer dan 50 organisaties hadden zich bij deze manifestaties aangesloten! Deze manifestatie was gericht tegen de grote bezuinigingsplannen van het Kabinet Rutte 2. Genoeg is genoeg. Hiermee wordt de gehele economie van Nederland om zeep geholpen. Gaan er vele banen verloren en wordt de armoede in Nederland alleen maar groter. De vele bezoekers aan deze manifestatie (ruim 5000 mensen!) werden door de huisband van de SP verwelkomd.

Lees verder
18 september 2013

DE AFDELING

Het gaat goed met de afdeling Meppel. We hebben van het hoofdbestuur van de SP de toestemming ontvangen om mee te mogen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Die vinden plaats in maart 2014. In de Algemene Ledenvergadering die op 18 juni in het Drukkerijmuseum heeft plaats gevonden is een kandidatencommissie benoemd bestaande uit

Lees verder
10 september 2013

SP zebrapad in het centrum van Meppel.

Een zonnige zaterdagmiddag in het centrum van Meppel. In de Kruisstraat zijn een aantal mensen met tafeltjes en vlaggen in de weer. Het waait nogal, er vliegen wat folders en sponzen over straat. De SP afdeling Meppel heeft haar informatie stand opgebouwd. Er worden deze keer handtekeningen opgehaald voor de terugkeer van de zebrapaden op de binnenring rond het centrum van Meppel. De aankondiging in de krant heeft succes gehad, menig bezoeker van het centrum van Meppel op deze zaterdag komt spontaan zijn of haar handtekening zetten op de inteken lijst. Dit levert in korte tijd rond de twee honderd handtekeningen op.

Lees verder

Pagina's