h
14 januari 2014

Warmtewet voor Meppeler huurders met blokverwarming te laat!

De SP Meppel maakt zich zorgen om het volgende: In juni ontvingen de huurders van de flats aan de Zuiderlaan, Pieter de Hoochstraat en de Jan Sluyterstraat van Woonconcept de eindafrekening van de stookkosten over 2012. Deze flats worden verwarmd middels blokverwarming. De kosten van deze verwarming betalen de bewoners via de servicekosten aan Woonconcept. Deze rekening was absurd hoog, soms zelfs meer dan 90% hoger dan in 2011! Uiteraard stroomden de reacties en vragen binnen bij Woonconcept. Woonconcept zou een nieuwe jaarafrekening laten opmaken, een opluchting voor de huurders, een bijbetaling van honderden euro’s dat kon toch niet waar zijn! De nieuwe jaarafrekening was nog altijd meer dan 50% hoger dan het jaar daarvoor.

Lees verder
6 januari 2014

In memoriam: Charles Henri

Met groot verdriet heeft het bestuur van SP Meppel vernomen dat Charles Henri is overleden. Charles was niet alleen een bekende Meppeler kunstenaar, ook was hij tot aan zijn overlijden lid van de SP.
Lees verder
21 december 2013

De Soep-express in Meppel

Op 14 december was  de SP aanwezig in de Woldstraat tijdens het sfeervolle  ”Midwinternightshopping” in de Woldstraat.

Lees verder
7 december 2013

FNV-manifestatie te Utrecht

Fotoimpressie van de demonstratie in Utrecht van de FNV/ABVA-KABO met ondersteuning van de SP.

Lees verder
3 december 2013

T U N N E L V I S I E

Er is op dit moment veel rumoer over twee fietstunnels in Meppel. De ene tunnel bestaat maar lekt, de tweede is ingepland maar niemand weet waar. De lekkende fietstunnel naar de Berggierslanden is afgesloten wegens onverminderd wateroverlast. Nu lekt die tunnel al af en aan vanaf zijn bestaan. Dat lekken is zelfs de oorzaak geweest van een dodelijke val, toen het lekkende water bevroren was. De gemeente heeft onderzoek laten doen naar een oplossing. Het advies dat de gemeente heeft ontvangen, wil ze niet opvolgen omdat het te duur is. Hoe duur is een mensenleven? Wie geeft garantie dat de goedkopere oplossing van het aannemersbedrijf waar de gemeente de voorkeur aan geeft, gaat werken. We moeten kennelijk weer een winter afwachten voor het antwoord op die vraag. Want er wordt pas na de winter aan gewerkt. Het antwoord op de vraag is dan meteen “beproefd”. Klinkt misschien cynisch, maar dat is de afweging van de gemeente ook. Die ruikt benauwd naar spruitjes, naar blikverenging, naar de huishoudportemonnee. De Engelsen hebben hier een mooie uitdrukking voor: “penny wise, pound foolish”.

Lees verder
15 november 2013

STEUN DE PETITIE UITSTEL PASSEND ONDERWIJS

De wet passend onderwijs gaat in 2014 in. Veel scholen zijn hier niet klaar voor, terwijl de nieuwe wet dreigt te leiden tot verslechteringen in plaats van verbeteingen:

Lees verder
12 november 2013

STEUN HET FNV-PROTEST OP 30 NOVEMBER

De boodschap van het FNV aan het kabinet is:  Koopkracht en echte banen! Bezuinigen is geen werk!

Lees verder
22 oktober 2013

SP Meppel in Amsterdam

Op zaterdag 21 september jl was er door o.a. de SP en de FNV een landelijke manifestatie, genaamd ‘BASTA – Nu de ommezwaai!’, georganiseerd op het Beursplein te Amsterdam. Meer dan 50 organisaties hadden zich bij deze manifestaties aangesloten! Deze manifestatie was gericht tegen de grote bezuinigingsplannen van het Kabinet Rutte 2. Genoeg is genoeg. Hiermee wordt de gehele economie van Nederland om zeep geholpen. Gaan er vele banen verloren en wordt de armoede in Nederland alleen maar groter. De vele bezoekers aan deze manifestatie (ruim 5000 mensen!) werden door de huisband van de SP verwelkomd.

Lees verder
18 september 2013

DE AFDELING

Het gaat goed met de afdeling Meppel. We hebben van het hoofdbestuur van de SP de toestemming ontvangen om mee te mogen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Die vinden plaats in maart 2014. In de Algemene Ledenvergadering die op 18 juni in het Drukkerijmuseum heeft plaats gevonden is een kandidatencommissie benoemd bestaande uit

Lees verder
10 september 2013

SP zebrapad in het centrum van Meppel.

Een zonnige zaterdagmiddag in het centrum van Meppel. In de Kruisstraat zijn een aantal mensen met tafeltjes en vlaggen in de weer. Het waait nogal, er vliegen wat folders en sponzen over straat. De SP afdeling Meppel heeft haar informatie stand opgebouwd. Er worden deze keer handtekeningen opgehaald voor de terugkeer van de zebrapaden op de binnenring rond het centrum van Meppel. De aankondiging in de krant heeft succes gehad, menig bezoeker van het centrum van Meppel op deze zaterdag komt spontaan zijn of haar handtekening zetten op de inteken lijst. Dit levert in korte tijd rond de twee honderd handtekeningen op.

Lees verder

Pagina's