h

Lijsttrekker Xander Topma stelt zich voor

Wie is Xander en waarom is hij politiek actief geworden voor de SP? Bekijk het in dit filmpje.


10 SP-successen in Meppel

Tijdens de campagne beloven partijen weer van alles. Maar wat is er eigenlijk de afgelopen 4 jaar bereikt? Lijsttrekker Xander Topma vertelt wat de SP de afgelopen periode in Meppel voor elkaar heeft gekregen.


21 december 2020

Gemeente Meppel opent meldpunt voor slachtoffers toeslagenaffaire

Foto: SP

Ook in de Gemeente Meppel zijn gezinnen het slechtoffer geworden van de kindertoeslagenaffaire. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de SP. In ieder geval 19 gezinnen zijn getroffen door de affaire. Vanwege de AVG weet de gemeente niet om wie het gaat. De SP vroeg daarom om een vaste medewerker die als aanspreekpunt kan dienen voor de gedupeerden. Hiervoor is nu een meldpunt geopend door de gemeente. Deze is te bereiken via postbus@meppel.nl of door te bellen naar 140522.

Lees verder
1 december 2020

SP stelt vragen over ondersteuning gedupeerden toeslagenaffaire

Foto: SP

In de gemeente Meppel zijn, voor zover bekend, 31 gedupeerde gezinnen die onterecht als fraudeur zijn aangemerkt in de kindertoeslagenaffaire. De SP wil dat deze gezinnen intensief worden ondersteund om uit de problemen te komen. Ook vindt de fractie dat de 750 euro tegemoetkoming die zij ontvangen niet mag worden verrekend met openstaande schulden of een uitkering. Hierover stelde de partij vragen aan het college.

Lees verder
27 november 2020

Gemeenteraad Meppel stemt in met SP-initiatief voor rookvrije speelplaatsen

Foto: SP

Tijdens de behandeling van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in de raadsvergadering van 26 november heeft de voltallige gemeenteraad, met uitzondering van CU, ingestemd met een SP-motie voor rookvrije speelplaatsen. Nu deze motie is aangenomen, gaat het college aan het werk om uiterlijk juni 2021 een voorstel aan de raad te presenteren om dat te regelen.

Lees verder
13 november 2020

Twee SP-voorstellen tegen ongelijkheid unaniem aangenomen door gemeenteraad

Tijdens de begrotingsbehandeling op 12 november diende de Meppeler SP-fractie twee voorstellen in om ongelijkheid in de samenleving tegen te gaan. Zowel het amendement voor nadrukkelijke inzet op schuldenproblematiek als de motie om te bepalen wat de gemeente tegen energiearmoede kan doen zijn unaniem aangenomen.

Lees verder
29 oktober 2020

Gratis mondkapjes voor gezinnen met weinig geld na vragen SP

Foto: Wikimedia
Vlak na de aankondiging van de mondkapjesplicht vroeg de SP-fractie aan het college om gratis mondkapjes beschikbaar te stellen voor gezinnen met weinig geld. De SP is blij dat zij dit snel hebben toegezegd en er meer dan 5000 kapjes beschikbaar worden gesteld.
 
Fractievoorzitter Xander Topma: 'Voor gezinnen met weinig geld heeft de mondkapjesplicht een grote impact op wat zij te besteden hebben. Om iedereen veilig naar buiten te kunnen laten gan als dat nodig is, moeten zij toegang hebben tot mondkapjes.'
 
De mondkapjes zijn gratis af te halen bij De MensA, de bibliotheek Meppel en de wijkpunten van Welzijn MensenWerk: De Poele, De Plataan, De KoeBerg en De Beemd in Meppel en De Schalle in Nijeveen.

 

Lees verder
14 oktober 2020

SP wil gratis mondkapjes voor minima

Mondkapjes zouden gratis moeten worden verstrekt aan minimagezinnen, vindt de SP-fractie. Daarom heeft fractievoorzitter Xander Topma vragen gesteld aan het Meppeler college.

Lees verder
29 mei 2020

Voorstel aangenomen: eerlijke verdeling kosten energietransitie

Foto: SP Meppel

Een eerlijke verdeling van de kosten van de energietransitie. Met die opdracht gaat het college aan de slag in de verdere uitwerking van de Regionale Energie Strategie. Het is de strekking van het SP-voorstel dat tijdens de laatste raadsvergadering is aangenomen.

Lees verder
20 februari 2020

SP stelt vragen over bescherming Reestdal

In een opiniestuk, geplaatst in het Dagblad van het Noorden, lazen wij dat de gemeenten de Wolden, Staphorst en Hardenberg zich actief bij de minister verzetten tegen het aanwijzen van het Reestdal als Natura 2000 gebied. Dit laatste is nu nog niet aan de orde maar zou wel een volgende stap kunnen zijn nu de Vogelbescherming en SOVON Vogelonderzoek hebben beoordeeld dat het Reestdal voldoet aan de criteria om als IBA (Important Bird Area) te worden aangewezen. Dit omdat het gebied essentieel is voor een aantal vogelsoorten.

Lees verder
11 oktober 2018

SP en GroenLinks eisen meer inzet voor Meppel regenbooggemeente

Foto: SP

De Meppeler fracties van SP en GroenLinks zijn teleurgesteld in de inzet van de gemeente tijdens de Coming Out Day op 11 oktober. In 2017 nam de gemeenteraad een voorstel aan om meer aandacht te vragen voor inclusie en acceptatie. Coming Out Day is volgens de partijen het perfecte moment om daar uitgebreid bij stil te staan. De twee linkse partijen vinden dat er onvoldoende gehoor is gegeven aan de oproep van de raad en verlangen van het college dat ze in de toekomst meer gaat doen met dit onderwerp. Ze hebben hierover vragen gesteld aan het college.
 

Lees verder
18 maart 2018

FNV: SP heeft het sociaalste beleid in Meppel

Foto: SP

Vakbond FNV heeft het beleid van alle Meppeler partijen naast elkaar gelegd en getoetst op hoe sociaal het is. Hierbij kwam de SP als sociaalste partij uit de bus. FNV raadt iedereen aan om in het stemhokje rekening te houden met hoe sociaal een partij is.

Lees verder

Pagina's