h

SP stelt vragen over bescherming Reestdal

20 februari 2020

SP stelt vragen over bescherming Reestdal

In een opiniestuk, geplaatst in het Dagblad van het Noorden, lazen wij dat de gemeenten de Wolden, Staphorst en Hardenberg zich actief bij de minister verzetten tegen het aanwijzen van het Reestdal als Natura 2000 gebied. Dit laatste is nu nog niet aan de orde maar zou wel een volgende stap kunnen zijn nu de Vogelbescherming en SOVON Vogelonderzoek hebben beoordeeld dat het Reestdal voldoet aan de criteria om als IBA (Important Bird Area) te worden aangewezen. Dit omdat het gebied essentieel is voor een aantal vogelsoorten.

De SP heeft vragen ingediend om van het Meppeler college te horen hoe zij tegen het Reestdal aankijken. Fractievoorziter Xander Topma over de vragen: "Tijdens de komende raadsvergadering wil ik weten of Meppel de waarde van het Reestdal erkent en vraag ik een toezegging van het college dat ze niet in verzet gaat als het natuurgebied een beschermde status krijgt. Het gebied heeft bijzonder flora en fauna, die moeten we niet zomaar te grabbel gooien."

Reactie toevoegen

U bent hier