h

Twee SP-voorstellen tegen ongelijkheid unaniem aangenomen door gemeenteraad

13 november 2020

Twee SP-voorstellen tegen ongelijkheid unaniem aangenomen door gemeenteraad

Tijdens de begrotingsbehandeling op 12 november diende de Meppeler SP-fractie twee voorstellen in om ongelijkheid in de samenleving tegen te gaan. Zowel het amendement voor nadrukkelijke inzet op schuldenproblematiek als de motie om te bepalen wat de gemeente tegen energiearmoede kan doen zijn unaniem aangenomen.

Fractievoorzitter Xander Topma is erg blij met de behaalde resultaten: ‘De coronacrisis versterkt ongelijkheid in de samenleving. Het virus raakt iedereen, maar niet iedereen even hard. De mensen met lagere inkomens, die met onzekere banen toch al in een kwetsbare situatie zitten, krijgen de hardste klappen te verduren. De SP wilde met twee voorstellen die ongelijkheid tegengaan en het is goed om te zien dat de hele raad ons daar in heeft gesteund.’

Energiearmoede aanpakken
Er zijn in Nederland nu 665.000 huishoudens die meer dan 10% van hun inkomen kwijt zijn aan energielasten. Topma: ‘Dit zijn mensen die soms in de kou moeten zitten of niet kunnen douchen zodat ze aan het einde van de maand hun energierekening kunnen betalen. De SP vindt dat onvoorstelbaar en diende daarom een motie in die het college oproept om in het eerste kwartaal van 2021 aan de raad te laten zien wat we ze kunnen en willen doen aan dat probleem. Het is een eerste stap en we gaan ervoor zorgen dat deze mensonterende situaties worden aangepakt.’

Vroeg schulden signaleren
Veel mensen hebben het financieel zwaar te verduren tijdens de coronacrisis. Schulden nemen daardoor toe met veel menselijk leed als gevolg. De SP wil volle inzet om schrijnende situaties te voorkomen. Topma: ‘Het college wilde de nieuwe wet voor vroeg signaleren van schulden “minimaal uitvoeren”. In een tijd als dit is dat voor de SP onbestaanbaar. Door ons aangenomen voorstel gaat het college nu de koers wijzigen en wel flink inzetten op het voorkomen van schulden. Een belangrijk resultaat!’

Reactie toevoegen

U bent hier