h

Lijsttrekker Xander Topma stelt zich voor

Wie is Xander en waarom is hij politiek actief geworden voor de SP? Bekijk het in dit filmpje.


10 SP-successen in Meppel

Tijdens de campagne beloven partijen weer van alles. Maar wat is er eigenlijk de afgelopen 4 jaar bereikt? Lijsttrekker Xander Topma vertelt wat de SP de afgelopen periode in Meppel voor elkaar heeft gekregen.


3 februari 2022

SP Meppel stelt verkiezingsprogramma vast: betrouwbaar en sociaal

Foto: SP

De leden van SP Meppel hebben tijdens hun vergadering van 2 februari het programma vastgesteld voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Het programma richt zich op meer betaalbare woningen, goede zorg en sterke voorzieningen in de wijken. De partij zegt met het programma mee te willen besturen in de gemeente.

Lees verder
23 februari 2022

Steun de brandbrief, maak een vuist voor hartchirurgie Groningen

Foto: SP

Tot grote verbazing van de SP bleek in de media dat gemeente Meppel de brandbrief voor het openhouden van de afdeling hartchirurgie in het Universitair Medisch Centrum Groningen niet had ondertekend. Dit terwijl alle andere Drentse gemeenten dit wel hebben gedaan. Reden om samen met andere partijen schriftelijke vragen te stellen.

Lees verder
22 januari 2022

Goede plannen aanpak energiearmoede door motie SP

Foto: SP

Het college heeft ideeën gepresenteerd voor de aanpak van energiearmoede in Meppel. Dit is gebeurd na een aangenomen SP-motie die hiertoe opriep. Tussen de voorstellen zitten goede ideeën om snel mee aan de slag te gaan, wat de SP betreft.

Lees verder
23 december 2021

SP blij met gratis zelftesten voor minimagezinnen

Foto: SP

Na een vraag van de SP biedt de gemeente Meppel nu gratis zelftesten aan voor gezinnen die moeite hebben om ze zelf te betalen. De zelftesten zijn, zonder inkomenstoets of afspraak, te halen bij de balie van het stadhuis tijdens openingstijden.

Lees verder
16 december 2021

SP: Stop bouw Prins Hendrikkade

Foto: SP

Tijdens de raadsvergadering van 16 december is een plan besproken om nieuwe bebouwing toe te staan aan de Prins Hendrikkade. Deze nieuwe woningen passen wat de SP betreft niet in de buurt en omwonenden zijn onvoldoende betrokken. De fractie stemde daarom tegen dit plan.

Lees verder
16 december 2021

Onderzoeksrapport Nieuwveense Landen gepresenteerd

Foto: SP

Tijdens de raadsvergadering van 16 december heeft de SP het rapport 'Onder de rook' overhandigd aan de voorzitter van de raad en het college. In de rapportage staan de resultaten van het wijkonderzoek in de Nieuwveense Landen naar de ervaringen met het warmtenet en de biomassacentrale.

Lees verder
25 november 2021

Voorstel SP aangenomen: plan om huurwoningen duurzaam te maken

24 november werd tijens de raadsvergadering de visie op de warmtetransitie besproken. Oftewel: hoe gaan in de gemeente Meppel alle woningen van het gas af. Tijdens deze bespreking diende de SP een voorstel in om ook een visie voor huurders te ontwikkelen. Dit voorstel is aangenomen waardoor het college nu snel aan het werk moet.

Lees verder
9 november 2021

Xander Topma voert SP-kandidatenlijst aan

Foto: SP

De leden van SP Meppel hebben tijdens een vergadering op 9 november de kandidatenlijst vastgesteld voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart. Huidig fractievoorzitter Xander Topma is daarbij verkozen tot lijsttrekker. De top vier bestaat verder uit SP-raadslid Esther Schut, Machiel van Brussel en Joke Lalkens.

Lees verder
1 november 2021

SP trots op noodopvang vluchtelingen

Foto: CRR

Tijdens de raadsvergadering van 28 oktober lag het voorstel voor om 98 vluchteingen met spoed op te vangen in Meppel. De nood is ontstaan door de situatie in de opvanglocatie in Ter Apel waar momenteel veel te veel mensen zitten. Het college stelt voor om tijdelijk mensen op te vangen op een hotelboot in Meppel. De SP heeft hier vol overtuiging mee ingestemd.

Lees verder
27 oktober 2021

Stop plaatsing jongeren bij biomassacentrale

Foto: SP

Samen met D66 en VVD dient de SP tijdens de raadsvergadering van 28 oktober een motie in om de plaatsing van jongeren in zorgunits op de grond van de biomassacentrale tegen te houden. De partijen vinden niet dat dit door kan gaan terwijl er zoveel overlast is van stank, rook en geluid.

Lees verder

Pagina's