h

SP zebrapad in het centrum van Meppel.

10 september 2013

SP zebrapad in het centrum van Meppel.

Een zonnige zaterdagmiddag in het centrum van Meppel. In de Kruisstraat zijn een aantal mensen met tafeltjes en vlaggen in de weer. Het waait nogal, er vliegen wat folders en sponzen over straat. De SP afdeling Meppel heeft haar informatie stand opgebouwd. Er worden deze keer handtekeningen opgehaald voor de terugkeer van de zebrapaden op de binnenring rond het centrum van Meppel. De aankondiging in de krant heeft succes gehad, menig bezoeker van het centrum van Meppel op deze zaterdag komt spontaan zijn of haar handtekening zetten op de inteken lijst. Dit levert in korte tijd rond de twee honderd handtekeningen op.

Het was een mooie zaterdagmiddag, 31 augustus in Meppel. Tegenover de V&D in de Kruisstraat heeft de SP Meppel haar stand opgebouwd voor een handtekening actie om de zebrapaden weer terug te krijgen op de cruciale plaatsen op de binnenring rond de binnenstad van Meppel. Dat dit onderwerp speelt in Meppel blijkt uit de spontane wijze waarop in kort tijd veel handtekeningen worden opgehaald. In gesprekken met mensen komt naar voren dat het niet gemakkelijk is om de binnenring over te steken. Het kan gebeuren dat het zo druk is dat oversteken onmogelijk is alleen al door het groot aantal auto’s dat passeert. Voor mensen met een rollator, kinder- of wandelwagen of rolstoelgebruiker is het dan niet mogelijk om over te steken. Het komt ook voordat mensen die oversteken net niet maar ook net wel geraakt worden door een auto.

De aanwezigheid van een zebrapad helpt, het zorgt er dan voor dat auto’s stoppen als iemand een voet op een zebrapad zet. Tevens zorgt het ervoor dat mensen zich zichtbaar op kunnen stellen om over te steken. Als iemand tussen geparkeerde auto’s staat om over te willen steken is dit veelal niet duidelijk waarneembaar voor een automobilist. Staat men bij een zebrapad dan is het voor een bestuurder duidelijk dat men over wil steken.

Zebrapaden zijn nuttig, maar waar het werkelijk omgaat, is dat de gemeente Meppel ervoor zorgt dat Meppel en vooral de binnenring VEILIG is voor iedereen of je nu loopt, fietst of auto rijdt. Dat de gemeente de mensen in het verkeer ook houdt aan de afgesproken snelheid –handhaven - en duidelijk aangeeft wat ervan de weggebruikers wordt verwacht. Overal staan digitale snelheidsdisplays die de snelheid van de weggebruiker aangeven.

Waarom staat er geen digitaal snelheidsdisplay langs de Oevers?

De SP Meppel gaat de gemeente vragen om een antwoord op deze vraag.

U bent hier