h

SP Meppel in Amsterdam

22 oktober 2013

SP Meppel in Amsterdam

Op zaterdag 21 september jl was er door o.a. de SP en de FNV een landelijke manifestatie, genaamd ‘BASTA – Nu de ommezwaai!’, georganiseerd op het Beursplein te Amsterdam. Meer dan 50 organisaties hadden zich bij deze manifestaties aangesloten! Deze manifestatie was gericht tegen de grote bezuinigingsplannen van het Kabinet Rutte 2. Genoeg is genoeg. Hiermee wordt de gehele economie van Nederland om zeep geholpen. Gaan er vele banen verloren en wordt de armoede in Nederland alleen maar groter. De vele bezoekers aan deze manifestatie (ruim 5000 mensen!) werden door de huisband van de SP verwelkomd.

 

Ook mensen van de SP afdeling Meppel waren daar aanwezig. (zie bijgevoegde foto)

 

De heer Ruud Kuin, van de FNV, verscheen als eerste spreker op het podium en riep de betogers op om volop in actie te komen tegen de bezuinigingsdrift van het huidige Kabinet. Dhr. Kuin riep op om de bezuinigingen op de (thuis-)zorg, de kinderbijslag, de sociale werkvoorziening cq Participatiewet, de jeugdzorg, de AWBZ, etc. niet door te voeren. Er barste een groot applaus los. Iedere aanwezige op het beursplein was het met deze oproep volledig eens.

 

Daarna gingen wij in een demonstratieve optocht naar het Jonas Daniël Meijerplein, waar het beeld van de Dokwerker staat. Het was een indrukwekkend protest, een lint van demonstranten door het hart van Amsterdam.

 

Op het podium bij de Dokwerker hield Emile Roemer een inspirerende toespraak. Ook hij  riep het Kabinet Rutte 2 op om niet te gaan bezuinigen, maar om te gaan investeren in Nederland! Ondermeer riep hij een ieder op om 30 november 2013 te noteren in zijn of haar  agenda. Op deze zaterdag organiseert de vakbond FNV een grote protestmanifestatie, de SP heeft zich hierbij aan gesloten. Hij sprak de hoop uit dat alle deelnemers van nu, ook op 30 november maar met nog veel meer mensen, bij die manifestatie aanwezig zullen zijn.  De toespraak van Emile Roemer is te zien op SP-net en op You Tube.

 

Uiteraard gaan er een aantal leden van de SP-afdeling Meppel naar deze manifestatie op zaterdag 30 november 2013. Wij roepen een ieder op die ook belangstelling heeft om mee te gaan om zich te melden bij ons bestuurslid Johan Buwalda via buwaldaonline@home.nl of via telefoonnummer 06 – 10325795. Als er meer dan 40 mensen zijn die mee willen kunnen we busvervoer regelen via de FNV en deze is dan gratis. Uiteraard geldt dit ook voor niet SP  - en niet FNV leden.

 

Meldt u dan ook massaal aan bij Johan Buwalda.

 

Namens het Bestuur

Gerard Peters

Penningmeester

Reactie toevoegen

U bent hier