h

Warmtewet voor Meppeler huurders met blokverwarming te laat!

14 januari 2014

Warmtewet voor Meppeler huurders met blokverwarming te laat!

De SP Meppel maakt zich zorgen om het volgende: In juni ontvingen de huurders van de flats aan de Zuiderlaan, Pieter de Hoochstraat en de Jan Sluyterstraat van Woonconcept de eindafrekening van de stookkosten over 2012. Deze flats worden verwarmd middels blokverwarming. De kosten van deze verwarming betalen de bewoners via de servicekosten aan Woonconcept. Deze rekening was absurd hoog, soms zelfs meer dan 90% hoger dan in 2011! Uiteraard stroomden de reacties en vragen binnen bij Woonconcept. Woonconcept zou een nieuwe jaarafrekening laten opmaken, een opluchting voor de huurders, een bijbetaling van honderden euro’s dat kon toch niet waar zijn! De nieuwe jaarafrekening was nog altijd meer dan 50% hoger dan het jaar daarvoor.

Voor het gebruik van kookgas en het verwarmen van het water zijn de huurders aangewezen op een gasleverancier, (bv.Electrabel). Woonconcept sluit het contract met de  energieleverancier af en is verantwoordelijk voor de ketel. De huurders ontvangen dus twee gasafrekeningen, deze rekeningen bij elkaar opgeteld is de totale gasafrekening voor een jaar. Dit totaalbedrag is te vergelijken met de bedragen die mensen zonder blokverwarming betalen voor hun gas (koken, water en CV).

Woonconcept is verantwoordelijk voor de afkoppeling van 110 huishoudens van de ketel en sluit de contracten met de energieleverancier voor de blokverwarming af. Hier hadden ze dus rekening mee kunnen en moeten houden! Op 8 november ontvingen de huurders een brief dat Woonconcept € 93,50 voor haar rekening neemt omdat de energieleverancier geen coulance wil betrachten! Zij hebben een contract met woonconcept voor 194 huishoudens.

Ondanks deze tegemoetkoming zijn de huurders in deze flats nog steeds veel duurder uit dan in een andere flat/woning. Voor een 1 persoonshuishouden kan dat meer dan € 400,00  euro per jaar zijn. De SP Meppel vraagt zich af hoe dit mogelijk is.

Huurders van deze flats zijn dus honderden euro’s per jaar meer kwijt aan stookkosten en komen onterecht in financiële problemen. Hier zijn de huurders niet voor gewaarschuwd en tot 2012 was dat ook niet nodig. In 2012 speelde er ook nog iets anders, de oude ketel hield ermee op. Er werd een tijdje een noodketel geplaatst en daarna een nieuwe. Een redelijke vraag lijkt ons of dit ook invloed heeft gehad op de jaarafrekening.

De SP Meppel vindt dat Woonconcept haar verantwoording moet nemen en huurders meer tegemoet moet komen wat betreft de jaarafrekening over 2012 en de nog op te maken jaarafrekening van 2013.Ook vinden wij dat Woonconcept beter moet communiceren met de huurders en dat vragen die schriftelijk gesteld worden ook schriftelijk beantwoord moeten worden.

Op 1 januari 2014 treedt de nieuwe warmtewet in werking. Deze warmtewet moet de positie van consumenten beschermen tegen te hoge tarieven, onacceptabele storingen en niet transparante leveranciers. De Autoriteit Consument en Markt zal toezicht houden op de levering van warmte. Deze wet lijkt voor 84 huishoudens in Meppel net te laat te komen!

De SP Meppel

Reactie toevoegen

U bent hier