h

Input SP voor onderhandelingpartijen.

29 april 2014

Input SP voor onderhandelingpartijen.

Door de partijen die nu aan de onderhandelingstafel zitten voor de vorming van een college is gevraagd aan alle partijen om input te leveren. In dit document staan enkele punten die volgens de SP Meppel van belang zijn voor deze raadsperiode. We wensen de onderhandelaars succes om tot een sociaal en daadkrachtig coalitieprogramma te komen.

Decentralisaties

De grootste uitdagingen die op de Gemeente Meppel afkomen zijn zonder twijfel de drie decentralisaties. Nog meer dan voorheen wordt de Gemeente verantwoordelijk voor kwaliteit van leven van de inwoners. Wat de SP betreft is dit een proces wat zorgvuldig moet worden opgepakt door het nieuwe college. Twee punten zijn daarbij in ieder geval van belang:

  • Wethouder voor decentralisaties

Wat ons betreft komt er één wethouder die verantwoordelijk is voor het proces van de drie decentralisaties. Die wethouder houdt in de gaten of we op schema zijn en of alles goed gaat. Dat overzicht is belangrijk voor de uiteindelijke kwaliteit. Doordat de decentralisaties op enkele punten verweven zijn, is het goed dat er één persoon het overzicht heeft. Zo voorkom je dubbel werk, is er efficiënter te werken en is er meer duidelijkheid.

  • Voldoende budget

Met name in de opstartjaren valt of staat het succes bij voldoende budget. Als hekkensluiter mag de Participatiewet bijvoorbeeld niet het nadeel hebben dat beleid als laatste naar de Gemeente komt en daardoor alleen nog kan werken met het geld dat over is nadat er eerder al beleid voor AWBZ en Jeugdzorg tot stand is gekomen. We zien liever dat we in de beginjaren geld bijleggen als Gemeente om alle taken goed uit te kunnen voeren dan dat er nu fouten worden gemaakt doordat er zaken blijven liggen door onvoldoende budget.

Woonvisie

In Meppel is het aandeel betaalbare woningen ten opzichte van het totaal aanbod gedaald. Dit terwijl de vraag blijft bestaan of zelfs is gestegen. Het zou volgens ons goed zijn als er een breedgedragen woonvisie komt voor de Gemeente Meppel. Een gezamenlijke visie op de samenstelling van woningaanbod die wordt gedragen door de belangrijkste partners. Wat de SP betreft zijn dat in ieder geval:     

  • de Gemeente Meppel
  • actieve woningcorporaties
  • huurdersverenigingen.

De visie moet tot stand komen door actief het gesprek aan te gaan en goed naar elkaar te luisteren

Open

In een raadsperiode waarin zoveel moet gebeuren wordt er een andere houding van bestuurders verwacht dan voorheen is laten zien. Een open houding richting raad en samenleving zijn nodig om succesvol te zijn. Toegeven als er fouten zijn gemaakt, de vragende hand uitsteken naar de raad en samenleving om mee te denken. Door in een vroeg stadium al anderen dan ambtenaren te laten meespreken, wordt de kwaliteit van beleid beter en wordt dit écht gedragen in de samenleving.

Reactie toevoegen

U bent hier