h

SP wil aanplakborden en geen vermindering stembureaus bij referendum

24 februari 2016

SP wil aanplakborden en geen vermindering stembureaus bij referendum

Tijdens de raadsvergadering van 25 februari dient de SP in Meppel een aantal vragen en een motie in over het ontbreken van aanplakborden en het verminderen van het aantal stembureaus bij het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne op 6 april. De partij wil dat het college alsnog aanplakborden plaatst zodat partijen posters kunnen plakken en vraagt het college om het gebruikelijke aantal stembureaus in stand te houden totdat er afspraken rond de inzet van stembureaus zijn gemaakt.

Het college vermindert bij het komende referendum het aantal stembureaus van 21 naar 10. Ook is er besloten om geen aanplakborden te plaatsen waardoor partijen geen campagneposters kunnen plakken. SP-fractievoorzitter Xander Topma: “Democratie werkt alleen als er voldoende mensen zijn die zich uitspreken in een stemming en als zij goed geïnformeerd zijn. Stembureaus in de buurt verhogen de opkomst en de legitimiteit van de uitslag, aanplakborden geven de mogelijkheid om het publiek te informeren over verschillende standpunten. Het college moet hier niet lichtvaardig mee omgaan en de SP vindt dan ook dat we gewoon de borden moeten plaatsen en nu niet het aantal stembureaus moeten verminderen.”

Geen beleid
Momenteel is er geen beleid vastgelegd over hoeveel stembureaus er minimaal moeten zijn en kan het college dit per verkiezing of referendum bepalen. De SP is van mening dat, totdat er heldere afspraken zijn over bijvoorbeeld het maximaal aantal meters tot een stembureau en het verschil in inzet bij verkiezingen en referenda, er nu niet ad hoc een besluit moet worden genomen om het aantal bureaus zo drastisch te verlagen. De partij roept het college dan ook op om eerst dergelijke afspraken te maken en voor te leggen aan de raad.

Reactie toevoegen

U bent hier