h

SP roept raad op: kijk verder dan details en ontwikkel visie

29 juni 2021

SP roept raad op: kijk verder dan details en ontwikkel visie

Tijdens de behandeling van de Persoectiefnota, het document waarin de plannen voor de begroting staan, deelde SP-fractievoorzitter Xander Topma een harde constatering met de collegaraadsleden: 'Volgens mij heeft deze gemeenteraad geen flauw idee wat voor gemeente ze willen zijn.'

'Elke partij pakt kleine puntjes uit de nota die ze belangrijk vinden", zegt hij. 'De kleine puntjes zijn niet onbelangrijk, maar laten we eerst erkennen dat er een onderliggend probleem zit.'

Dat onderliggende probleem zit volgens Topma in de visie op Meppel. In de
raad wordt het vaker gekscherend gezegd: Meppel is te groot voor een
servet maar te klein voor een tafellaken. Dat klonk terug in Topma's
verhaal. Hij vraagt de raad om nu eens duidelijke keuzes te maken. Wordt
Meppel een voorstad van Zwolle, of een stad met eigen faciliteiten?

Volgens Topma is het tijd voor harde keuzes. 'Maar deze raad kiest ervoor om alles te willen en maakt daardoor geen echte keuzes. Aan de ene kant wil de raad voorzieningen van hoog niveau, een piekfijne binnenstad, geen
tekortkomingen in het sociaal domein en vol inzetten op duurzaamheid.
Tegelijkertijd moeten de lasten ook zo laag mogelijk blijven. Dat is
uiteindelijk gewoon onhoudbaar.'

'Als je kijkt naar de plek van Meppel in de regio kun je die op meerdere
manieren analyseren. Elke manier heeft zijn eigen consequenties', aldus
Topma. 'Je zou kunnen zeggen dat we ons vol op Zwolle moeten richten.
Daar is veel bedrijvigheid en er zijn behoorlijke voorzieningen. Je
kijkt dan naar Meppel als woonstad voor mensen die in Zwolle werken. De
consequentie is dat je hier dan de lasten laag wil houden om zo mensen
te verleiden hier te komen wonen. Je investeert dan minder in
voorzieningen, maar dat is niet erg. We zijn toch al op Zwolle gericht.'

'Je kunt het ook totaal anders bekijken', vervolgt de SP'er. 'Dat Meppel
groot genoeg is om zelf een hoog voorzieningenniveau te realiseren. Dan
moet je daarin investeren als gemeente. Dat houdt wel in dat je niet
langer kampioen lage lasten van Drenthe kunt zijn. Anders is je
begroting niet groot genoeg om de voorzieningen op termijn in stand te
houden.'

Het is volgens Topma niet te laat: 'We hoeven het niet op deze manier af te sluiten. Ik hoop dat andere partijen wegblijven uit het motiemoeras. Ik hoop de tijd te gebruiken voor zinnige gesprekken. We hebben nog één kans. Wat voor gemeente willen we zijn en wat voor strategische keuzes horen daarbij?'

Topma diende een motie in genaamd 'Keuzeopties voor begroting'. Het college stelt in de perspectiefnota voor om enkele bezuinigingen door te voeren om zo de begroting rond te maken. Topma vraagt het college om een overzicht van andere manieren om dat te doen, zodat alle opties bekeken en overwogen worden.

Voor de SP-fractie was met name de bezuiniging van 500.000 euro per jaar een doorn in het oog. Met de motie wilde de partij alternatieven organiseren voor die bezuiniging.

Het is de hoop van de SP-fractie dat hierdoor de raad beter weet wat ze wil, en ook keuzes durft te maken op basis van een weloverwogen totaalbeeld van wat voor Meppel we willen zijn.

Voor de SP-fractie betekent dat een samenleving waarbij menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit centraal staan. Een Meppel waar je betaalbaar en gezond kan wonen, waar je jezelf als mens kunt ontwikkelen op cultureel en sportief gebied, waar je met een fatsoenlijke baan kan voorzien in je levensonderhoud en waarbij het voor je kansen niet uitmaakt of je wieg in de Haveltermade of de Berggierslanden staat.

Reactie toevoegen

U bent hier