h

SP-voorstel: Maak energietransitie eerlijker

15 juni 2021

SP-voorstel: Maak energietransitie eerlijker

Momenteel is de gemeente druk bezig met de overgang naar duurzame energie: de energietransitie. Tijdens de raadsvergadering van 17 juni wordt daarvoor de Regionale Energie Strategie besproken. Een plan voor hoe de regio de opdracht voor duurzame energie gaat invullen. Een strategie die wat de SP betreft niet eerlijk is ingevuld.

Al eerder deed de SP succesvol voorstellen om de energietranstitie eerlijker te maken. Een opdracht om afspraken met de industrie te maken om te verduurzamen, een eerlijke verdeling van lusten en lasten en de opdracht aan het college om energiearoede tegen te gaan. Helaas is er in de Regionale Energie Strategie niks terug te leze dat er op wijst dat die plannen eerlijk zullen uitvallen.

Fractievoorzitter Xander Topma: 'Er wordt veel gepraat over hoe burgers "moeten worden meegenomen" maar als het puntje bij paatltje komt, komt er in de plannen niks naar voren om ervoor te zorgen dat zij niet overmatig worden geraakt. De SP wil dat de grote vervuilers ook de grootste bijdrage leveren aan de energietransitie en niet gewone huishoudens. We gaan proberen om dit met een voorstel te repaeren. Alleen als de lusten en lasten eerlijk worden verdeeld, heeft de energietransitie een kans van slagen.'

Reactie toevoegen

U bent hier