h

Speerpunten

Xander Topma - Lijsttrekker: "19 Maart hebben inwoners van de gemeente Meppel een heldere keuze: het college verder laten gaan met verantwoordelijkheden afschuiven en onnozele prestigeprojecten of kiezen voor een levendige gemeente waarin iedereen mee kan doen. Wij zijn klaar om hard aan het werk te gaan! voor heel Meppel!"

Met een stem op de SP kiest u voor:

 

  • Goede zorg, voor iereen bereikbaar. De Bezuinigingen mogen niet ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg. Meppel moet een volwaardig ziekenhuis houden.
  • Voldoende betaalbare huurwoningen en kortere wachtlijsten. De gemeente neemt het voortouw bij de verbouw van leegstaande gebouwen tot huurwoningen. Verkoop van bestaande huurwoningen wordt verboden.
  • Sociale voorzieningen die voor alle inwoners toegankeleijk zijn. Voorkomen moet worden dat inwoners wegzakken in een isolement. We willen het buurtgevoel versterken door het ondersteunen van initiatieven uit de buurt voor de buurt.
  • De verkeersveiligheid rond scholencampus Ezinge aanpakken. De beloofde fietstunnel wordt met voorrang aangelegd.
  • De sociale werkvoorziening in stand houden. Als het aan de SP ligt wordt aan de medewerkers van Reestmond, die nu indienst zijn, een vast contract aangeboden.

U bent hier