Foto: SP Meppel
schouders eronder

De SP is een partij van doeners. Te vaak wordt er in de politiek veel gepraat maar te weinig gedaan. In de afgelopen vier jaar hebben we laten zien dat wij verder kijken dan de muren van het Stadhuis.

Samen met de inwoners van onze mooie gemeente hebben we laten zien dat sociaal beleid echt wel mogelijk is, als je het maar wil. Tegen het rechtse beleid in, hebben we successen behaald voor de mensen van Reestmond, is de eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning verlaagd en is er een armoedepact opgericht.

De komende vier jaar willen we op die manier verder: sociale politiek, samen met de inwoners van onze gemeente.

Doet u mee?

Verkiezingsprogramma: 
Kandidaten: 
Xander
Topma
Introductie: 

Xander woont al zijn hele leven in Meppel. Hij werkt als communicatiespecialist voor verschillende opdrachtgevers. SInds 2014 is hij het eerste SP-raadslid ooit in Meppel. Hij is volksvertegenwoordiger geworden omdat je, als je iets wil veranderen, dat toch echt zelf zult moeten doen. Niet afwachten maar aanpakken, samen met de inwoners.

De komende vier jaar wil hij de SP een nog sterkere plek geven in de Meppeler politiek om zo een stevig sociaal beleid neer te kunnen zetten. Niet roepend vanaf de zijlijn maar actief meedoen en aan de slag, zoals de SP dat de afgelopen jaren ook heeft laten zien.

Ondertitel: 
Fractievoorzitter
Esther
Schut
Introductie: 

Esther woont in Meppel en is raadslid voor de SP. Daarnaast werkt ze als pedagogisch medewerker. Toen Esther de politiek in ging, deed ze dat om echt iets te kunnen veranderen. Met een focus op de bouw van sociale huurwoningen en inzet voor veilige oversteekplaatsen in het verkeer, heeft ze laten zien dat ze een raadslid van de praktijk is.

De komende vier jaar wil ze haar opgedane ervaring weer inzetten voor de gemeente Meppel en haar inwoners.

Ondertitel: 
Raadslid
Machiel
van Brussel
Introductie: 

Machiel woont in Meppel.Hij werkt sinds 1991 op de afdeling financien bij Reestmond in Meppel. Bij deze sociale werkvoorziening zijn vele veranderingen opgetreden. De grootste verandering is het inwerkingtreden van de participatiewet waardoor geen nieuwe medewerkers bij Reestmond in dienst kunnen komen. De onzekerheid van de medewerkers met een tijdelijk dienstverband bij Reestmond en hoe de plaatselijke SP-afdeling en de landelijk SP hiermee omgaat heeft mij overtuigd dat je veranderingen kunt afdwingen door samen voor hetzelfde doel te strijden. Het was geen gemakkelijke strijd maar uiteindelijk hebben de medewerkers gewonnen. Zonder strijd geen overwinning!

Samen met de SP collega’s willen we werken aan een betere maatschappij. Een maatschappij, waar de mens centraal in staat en niet het geld of de macht.

Ondertitel: 
Duo-raadslid
Gelmer
van Dijk
Introductie: 

Gelmer is getrouwd en woont in de Haveltermade. Hij werkt in de gezondheidszorg in Meppel. Buiten zijn werk om is hij vaak te vinden in zijn volkstuin. Zijn aandacht gaat uit naar zorg, milieu, veiligheid en welzijn. Al vindt hij kunst en cultuur ook erg belangrijk.

Jikkie
Koopman
Introductie: 

Jikkie  heeft altijd in de zorg en hulpverlening gewerkt. In de gemeenteraad wil ze deze ervaringen gebruiken voor betere zorg en hulp voor de inwoners. Wat ze in de samenleving hoort, wil ze gebruiken om het beleid beter te maken.

 

Zo wil ze een zo goed mogelijk functionerende Meppeler samenleving bereiken, waarin de praktijk het uitgangspunt is, en de theorie ondersteunend kan werken.

De mens moet volgens Jikkie centraal staan. Solidaiiteit en gelijkwaardihjeid horen daar volgens Jikkie bij.  

Belangrijke thema's zijn:

  • langere termijn politiek voeren
  • meer eenvoud, kleinschaligheid
  • meer aandacht voor de inwoner
  • vertrouwen in plaats van wantrouwen ( weg met de controle dwang)
Joke
Lalkens-Boer
Introductie: 
Joke werkt bij een bouwmarkt en is nu vijf jaar actief voor de SP. Ze ziet dat er veel misstanden zijn waar echt iets aan moet gebeuren. Om dat te veranderen is ze in beweging gekomen en actief geworden voor de SP. Haar motto: des te meer mensen samen strijden, des te meer je bereikt.
 
Joke haar ultieme doel is dat er niemand meer in armoede leeft en iedereen goede en betaalbare zorg kan krijgen wanneer die dat nodig heeft.
Jeske
Hoefman
Foppe-Jan
de Boer
Johan
Buwalda
Jan
van Os
Harry
Luehof
Marjanne
Sanderus
Renee
Vermeulen
Wim
Oechies
Gert
Esselbrugge
Standpunten: 
Kernwoord standpunt (titel): 
Wachtlijsten sociale huurwoningen fors inkorten
Beschrijving standpunt: 

De wachttijd voor een sociale eensgezinswoning is op dit moment 6 jaar. Dat is veel te lang. De afgelopen jaren is er niet genoeg gebeurd om die wachtlijst in te korten. Hiervoor moeten we eindelijk serieus gaan bouwen zodat jongeren en mensen met een wat krappere beurs ook een plekje hebben om te wonen.

Kernwoord standpunt (titel): 
Snel studentenhuisvesting bouwen
Beschrijving standpunt: 

Om de gemeente Meppel levendig te houden in de toekomst, is het belangrijk dat we jongeren weten te binden. Naast meer betaalbare huurwoningen moeten we daarom snel aan de slag met studentenhuisvesting. Als jongeren dan uit huis gaan of voor hun studie in Meppel willen wonen, hebben ze een plek waar ze voor een redelijk bedrag terecht kunnen.

Kernwoord standpunt (titel): 
We willen een poppodium in Meppel
Beschrijving standpunt: 

De gemeente Meppel is een broedplaats voor muzikaal talent. Er is alleen geen plek waar dit structureel een podium heeft. In samenwerking met bestaande initiatieven zou de gemeente een plek beschikbaar moeten stellen waar een poppodium kan komen. Zo'n voorziening is goed voor de levendigheid en de ontwikkeling van lokaal talent.

Kernwoord standpunt (titel): 
Meer inzet en geld voor armoedebestrijding
Beschrijving standpunt: 

De bestrijding van armoede kan en moet beter. Allereerst moeten de bezuinigingen van de afgelopen jaren worden teruggedraaid. Daarnaast moet er beter contact komen met organisaties en instellingen die iets met armoede te maken hebben. Zo zien we signalen sneller en voorkomen we dat mensen in de problemen komen.

Kernwoord standpunt (titel): 
Cultuur en kunst is van ons allemaal
Beschrijving standpunt: 

De afgelopen is er fors bezuinigd op kunst en cultuur. Wij willen investeren in de kunst en cultuur van ons allemaal. Zo moet er plek zijn voor pop- en jongerencultuur, moeten lessen voor ieder kind toegankelijk zijn en steunen we de bibliotheek.

Kernwoord standpunt (titel): 
Alleen nog gasvrij bouwen
Beschrijving standpunt: 

De situatie in Groningen heeft laten zien dat we niet langer kunnen vertrouwen op gas als brandstof voor onze huizen. Voor een duurzame toekomst moeten we daarom de keuze maken om woningen voortaan te bouwen zonder gasaansluiting. Duurzame energie moeten we juist stimuleren.

Kernwoord standpunt (titel): 
Geen eigen bijdrage meer voor zorg en ondersteuning
Beschrijving standpunt: 

De gemeente vraagt nu nog een eigen bijdrage in de WMO. Dit betalen Meppelers als ze zorg en ondersteuning via de gemeente krijgen. Op initiatief van de SP is deze al verlaagd, de volgende stap is om de eigen bijdrage te schrappen. Geld mag nooit een drempel zijn voor mensen om goede zorg te ontvangen.

Kernwoord standpunt (titel): 
Investeren in veilige fietsroutes van dorp naar stad
Beschrijving standpunt: 

Te vaak krijgen we te horen dat de fietsroutes vanuit de dorpen naar de stad niet veilig zijn. Ze zijn slecht verlicht waardoor bijvoorbeeld jongeren zich niet prettig voelen als zij 's nachts op de fiets terugkomen van het stappen. Dit is ontoelaatbaar en daar moeten we snel iets aan doen.

Kernwoord standpunt (titel): 
Openbaar vervoer verdient verbetering
Beschrijving standpunt: 

Betaalbaar openbaar vervoer is van groot belang voor iedereen die geen eigen vervoer heeft. De stadsbus moet wat ons betreft ook de Nieuwveense landen en Nijeveen aandoen. Zo blijven de voorzieningen zoals het station, de supermarkten en ontmoetingsplaatsen bereikbaar voor studenten, ouderen en iedereen zonder eigen vervoer.

Kernwoord standpunt (titel): 
Zebrapaden terug in de binnenring
Beschrijving standpunt: 

Onder de noemer 'shared space', zijn de zebra's grotendeels verwijderd uit het centrum van Meppel. Kwetsbare weggebruikers zoals ouderen hebben moeite om over te steken. Wat de SP betreft was het weghalen van de zebra's een verkeerde keuze en daarom moeten ze zo snel mogelijk weer terug.

Kernwoord standpunt (titel): 
De buurt is de schaal van de samenleving
Beschrijving standpunt: 

Sociale wijken vergroten het leefgenot van de bewoners. Iedere wijk verdient daarom zijn eigen voorzieningen om de leefbaarheid te vergroten. Ook geven we wijkcentra en verenigingen meer ruimte om mooie activiteiten te organiseren voor de wijken.

Kernwoord standpunt (titel): 
De gemeente is van de inwoners
Beschrijving standpunt: 

Bij grote projecten ziet de gemeente de inwoners te vaak als last dan als een bron om plannen beter te maken. Dit terwijl de mensen die in de gemeente wonen het best weten wat er in hun omgeving gebeurt. De gemeente moet daarom de inwoners serieus betrekken bij de vorming van nieuwe plannen.

Kernwoord standpunt (titel): 
Groenonderhoud terug op het oude niveau
Beschrijving standpunt: 

Het groenonderhoud in de wijken is verslechterd door bezuinigingen. Wat de SP betreft is het de taak van de gemeente om dit goed te onderhouden, daar betalen inwoners nou eenmaal belasting voor. Daarom gaan we terug naar het oude niveau van onderhoud zodat de wijken er weer mooi bij komen te staan.

Agenda: 
Titel: 
Politiek in de wijk Haveltermade
Datum en tijd: 
maandag, februari 26, 2018 - 20:00
Info: 

Politieke markt in het wijkcentrum van de Haveltermade. Openbaar.

Waar: 
Wijkcentrum de Poele
Titel: 
SP de wijk in: Haveltermade
Datum en tijd: 
zaterdag, maart 3, 2018 - 13:00
Waar: 
Haveltermade
Titel: 
Debatavond Onderling Sterk Meppel
Datum en tijd: 
woensdag, maart 7, 2018 - 19:30
Info: 

Een debatavond, georganiseerd door Onderling Sterk Meppel. Het debat vindt plaats in het Stadhuis en is openbaar.

Waar: 
Stadhuis Meppel
Titel: 
Meppeler Nacht van de Popmuziek
Datum en tijd: 
vrijdag, maart 9, 2018 - 19:00
Info: 

De SP neemt deel aan de politieke markt bij de Meppeler Nacht van de Popmuziek. Lijsttrekker Xander Topma presenteert op de radio zijn favoriete nummer.

Waar: 
Centrum Meppel
Titel: 
SP de wijk in: Oosterboer
Datum en tijd: 
zaterdag, maart 10, 2018 - 13:00
Info: 

 

Waar: 
Oosterboer
Titel: 
Lijsttrekkersdebat RTV Drenthe
Datum en tijd: 
maandag, maart 12, 2018 - 15:00
Info: 

De lijsttrekkers van de Meppeler partijen gaan met elkaar in debat bij RTV Drenthe. Dit debat wordt uitgezonden op de zender.

Waar: 
Studio RTV Drenthe
Titel: 
Debat bibliotheek Meppel
Datum en tijd: 
vrijdag, maart 16, 2018 - 15:30
Info: 

 

Waar: 
Bibliotheek Meppel
Titel: 
SP de wijk in: centrum
Datum en tijd: 
zaterdag, februari 17, 2018 - 13:00
Waar: 
Centrum Meppel
Titel: 
Lijsttrekkersdebat Ogterop
Datum en tijd: 
maandag, maart 19, 2018 - 20:00
Waar: 
Schouwburg Ogterop
Titel: 
Gemeenteraadsverkiezingen en live uitslagen
Datum en tijd: 
woensdag, maart 21, 2018 - 21:00
Info: 

Vanaf 21 uur kan iedereen live de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen kijken in de raadszaal van het stadhuis.

Waar: 
Stadhuis Meppel
Titel: 
SP de wijk in: centrum
Datum en tijd: 
zaterdag, maart 24, 2018 - 13:00
Info: 

Na de verkiezingen staan we weer op straat om iedereen te bedanken die ons heeft gesteund.

Waar: 
Centrum Meppel
Contact email: 
Verkiezingsnieuws dossier: 
Landingspagina: 

In 2014 was ik voor het eerst lijsttrekker voor de SP in Meppel. Nu mag ik weer de kar trekken voor de tofste politieke club van Nederland.

Wij zijn een partij van aanpakkers. Dat laten we zien door iedere maand samen de straat op te gaan om daar in gesprek te gaan met de inwoners, juist ook buiten verkiezingstijd. Zo halen we belangrijke verhalen en ervaringen op. Daar gaan we dan mee aan het werk en zo bereiken we echt wat voor mensen.

Er wordt in de gemeenteraad ontzettend veel vergaderd. Andere partijen blijven daar in hangen en lijken te denken dat de werkelijkheid daar plaatsvindt. Wij laten ons leiden door de agenda van de inwoners, niet door de agenda van de politieke praatjes.

Xander Topma
Slogan: 
Voor jezelf, Voor elkaar
Facebook: 
https://www.facebook.com/spmeppel/
Aantal topkandidaten: 
6

Op Facebook