h
Verkiezingsprogramma

Eerlijke lasten

Hoewel de financiële positie van de gemeente op korte termijn nog best goed is, moeten er keuzes worden gemaakt om dat in de toekomst zo te houden. De gemeente Meppel heeft op dit moment de laagste lasten van heel Drenthe, dit terwijl er relatief veel goede voorzieningen zijn en we een groot en sterk verenigingsleven hebben om te onderhouden. De afgelopen jaren is er kortzichtig bezuinigd op tal van terreinen om met pleisterwerk de begrotingen in de plus te houden. Dit is niet houdbaar op de langere termijn en dus moeten er keuzes worden gemaakt.

Om dat te kunnen doen, moet er eerst een antwoord komen op de vraag wat voor gemeente we willen zijn. Voor de SP is dat een gemeente met een divers woningaanbod, goede sociale regelingen en sterkte voorzieningen in de wijken. Dit mag best wat kosten want zo houden we de gemeente aantrekkelijk en een fijne plek om te wonen. Daar is een trendbreuk voor nodig door te stoppen met investeren in grote gemeentelijke bouwprojecten. Willen we in de toekomst de gemeente Meppel levendig houden met toegankelijke, goede voorzieningen en willen we zorg en ondersteuning voor inwoners kunnen garanderen dan moet er iets gebeuren. Stoppen met voorzieningen als het zwembad en de schouwburg of een aanpassing van de OZB naar het gemiddelde niveau in Drenthe. De SP kiest dan voor het laatste zodat de breedste schouders het meest bijdragen en we alsnog bij lange na niet de hoogste lasten van Drenthe hebben.

Hoe gaan we dit doen?

  • De begroting moet toekomstbestendig worden. Niet jaar op jaar met de kaasschaaf bezuinigen voor een krappe plus maar grondige keuzes op basis van beleid waarmee uitgaven en inkomsten op lange termijn in balans zijn.
  • De rek is eruit na bezuinigingen op sociale regelingen, zorg en ondersteuning en cultuur. Bij tekorten kijken we eerst naar mogelijkheden om te bezuinigen op stenen en als dat onvoldoende is dan kijken we naar de OZB zodat de rekening eerlijk wordt verdeeld.
  • De landelijk geldende Roemer-norm voor ministeries wordt ook in Meppel ingevoerd. Hiermee mag nog maximaal 10% van de personeelskosten worden uitgegeven aan externen. Zo voorkomen we dat dure adviseurs, interim-managers en andere medewerkers de gemeente meer geld kosten dan nodig is.
  • Er worden geen contracten en subsidies met organisaties aangegaan die buitensporig hoge salarissen betalen.

U bent hier