h
Verkiezingsprogramma

Inleiding

De SP is een bijzondere partij. Politiek doen wij samen met mensen. Dit doen we vanuit onze kernwaarden: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Volksvertegenwoordiging betekent voor ons dat je verhalen ophaalt in de wijken en deze naar de raadszaal brengt. Je hebt alleen recht van spreken als je van inwoners, verenigingen en bedrijven zelf hebt gehoord wat zij in de praktijk ervaren. Een groot deel van de tijd die wij aan politiek besteden, vindt daarom niet plaats in de raadszaal maar juist daarbuiten, in gesprek met mensen.

De afgelopen vier jaar leverde dit al veel op. Van huurders kregen we te horen dat zij nog steeds te maken hebben met slecht geïsoleerde woningen en enkel glas. Daarom dienden we, met succes, een voorstel in om ook voor die woningen een goed plan voor isolatie en verduurzaming te maken zodat bewoners daar straks comfortabel en betaalbaar kunnen wonen.

Ook hoorden we de bewoners van de Nieuwveense Landen die al jaren te maken hebben met overlast en storingen van de biomassacentrale en het warmtenet. We deden een groot wijkonderzoek en presenteerden dit rapport aan het college. Samen met de bewoners hebben we flink druk gezet waardoor de gemeente nu eindelijk werkt aan oplossingen voor de buurt.

De coronacrisis heeft als gevolg dat mondkapjes en zelftesten belangrijk zijn geworden om mee te kunnen doen aan de samenleving. We begrepen al snel dat dit een grote impact heeft op de budgetten van mensen. Daarom heeft de SP direct geregeld dat er gratis mondkapjes en testen te verkrijgen zijn vanuit de gemeente voor mensen die moeite hebben om dat zelf te betalen. Zo kunnen we voorkomen dat mensen vanwege hun financiële situatie geen deel kunnen nemen aan de samenleving.

Dit zijn drie voorbeelden van hoe we ervaringen van mensen hebben omgezet naar directe politieke actie met resultaat. Natuurlijk hebben we de afgelopen periode nog veel meer gedaan: voorstellen van de SP werden aangenomen waardoor energiearmoede wordt aangepakt, speelplaatsen voor kinderen worden rookvrij, er is meer inzet voor vroegtijdige signalering van schulden, de grootste vervuilers gaan het meest betalen voor verduurzaming en het zebrapad aan de Grote Oever is teruggekomen zodat ook kwetsbare weggebruikers veilig kunnen oversteken.

Allemaal mooie successen die we met twee zetels vanuit de oppositie hebben bereikt. In dit programma leest u wat we de komende vier jaar willen doen voor de inwoners van de gemeente Meppel. Meer betaalbare en goede woningen, goede zorg en ondersteuning voor wie dat nodig heeft, een eerlijke overgang naar duurzame energie, rijke cultuur voor alle inwoners en sterke, sociale wijken met goede voorzieningen.

De afgelopen jaren hebben we gezien dat dit alleen gaat lukken met een grote SP-fractie. Na deze periodes in de oppositie, is het nu tijd om ook mee te gaan besturen in onze gemeente. Voor betrouwbare en sociale politiek, samen met mensen.

Xander Topma
Lijsttrekker SP Meppel

U bent hier