h
Verkiezingsprogramma

Wonen is een recht

In Meppel is de gemiddelde wachttijd voor een sociale gezinshuurwoning maar liefst 7 jaar. Falend landelijk woonbeleid en te weinig aanbod hebben voor gigantische wachttijden gezorgd en hoge prijzen in de huursector. De SP vindt dat een goede en betaalbare woning een recht is. Wie in de gemeente Meppel wil wonen, moet dat binnen afzienbare tijd kunnen doen en zonder torenhoge prijzen te betalen.

Als we woningbouw aan de markt overlaten dan worden er alleen kostbare koopwoningen en onbetaalbare huurwoningen gebouwd. Daarom moeten we bouwen met sociaal beleid. De gemeente maakt, in samenspraak met de woningcorporaties en ontwikkelaars, plannen voor echte volkshuisvesting. Bij nieuwbouw spreken we passende normen af voor het type woningen en we maken een einde aan speculanten die met beleggingen geld willen verdienen aan de huizen van onze inwoners. Voldoende studentenkamers en starterswoningen moeten ervoor zorgen dat jongeren in Meppel kunnen blijven wonen zodra zij uit huis gaan.

Hoe we dit gaan doen?

  • Van de nieuw te bouwen woningen bestaat voortaan minimaal 40 procent uit sociale huur, 20 procent uit middeldure huur en 20 procent uit goedkope en middeldure koopwoningen. Zo zorgen we voor gemengde wijken, bouwen we het soort woningen waar behoefte aan is en verkorten we de wachtlijsten.
  • Met een algehele zelfbewoningsplicht weren we beleggers en speculanten die woningen opkopen voor de winst zonder er zelf in te gaan wonen. Woningen zijn geen producten om geld mee te verdienen maar een thuis voor onze inwoners.
  • Bij nieuwbouw krijgen inwoners van de gemeente Meppel voorrang op de inschrijving om doorstroom te bevorderen en starters een kans te geven om hier een huis te vinden.
  • Met de groei van het onderwijsaanbod in Meppel, stijgt ook de vraag naar bijpassende woningen. Verhuurders springen hier op in en knijpen jongeren uit door astronomische bedragen te vragen voor studentenkamers. De gemeente moet daarom samen met onderwijsinstellingen leegstaande (kantoor)panden verbouwen tot betaalbare studentenkamers. Misstanden moeten gemeld kunnen worden bij de gemeente.
  • Sloop van corporatiewoningen staan we alleen toe als 70 procent van de bewoners hiermee akkoord is. Ook moeten corporaties met technisch bewijs komen dat de woningen niet te renoveren zijn. We laten corporaties geen woningen slopen waar mensen nog naar tevredenheid wonen.
  • Ouderen moeten, als zij dat willen, in hun eigen wijk/dorp kunnen blijven wonen. De gemeente helpt met woningaanpassingen als het nodig is om dat mogelijk te maken. Lukt dat niet moeten ze terecht kunnen in zorgbuurthuizen in de eigen wijk zodat mensen in hun eigen omgeving met sociale contacten kunnen blijven wonen.
  • De focus van nieuwbouw ligt bij het snel uitbouwen van de wijk Nieuwveense Landen. Nieuwbouwprojecten in bestaande wijken en dorpen kunnen alleen plaatsvinden in samenspraak met omwonenden en als er genoeg rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld parkeren.

U bent hier