h
Verkiezingsprogramma

Meedoen is de basis

Niemand zou in een welvarend land als Nederland aan de kant moeten staan in de samenleving. Meedoen aan de maatschappij betekent dat je een sociaal netwerk kan opbouwen, nieuwe kansen tegenkomt en jezelf kan ontwikkelen in de richting die bij je past. Mensen worden er gelukkiger door. Helaas zien we dat dit nu niet de praktijk is. De plek waar je wieg staat is meer en meer bepalend voor de kansen die je in het leven krijgt. Word je aan de verkeerde kant van de sociale en economische kloof geboren dan is het bijna onmogelijk om de andere kant te bereiken.

Als samenleving hebben we een verantwoordelijkheid en een belang om iedereen de kans te geven om zelf iets moois van het leven te maken. Lukt dat om wat voor reden niet dan staan we klaar om ervoor te zorgen dat die persoon wel weer mee kan doen. Werk is daarbij het uitgangspunt voor wie daartoe in staat is maar daarnaast zijn vrijwilligerswerk en zelfontplooiing op andere manieren ook van enorm belang. Discriminatie op wat voor basis dan ook heeft geen plek in Meppel. Symbolische maatregelen zijn daarom niet genoeg. De gemeente moet verantwoording afleggen over het gevoerde diversiteitsbeleid in het jaarverslag.

Hoe gaan we dit doen?

 • Armoedebestrijding wordt al jaren gezien als makkelijke post om op te bezuinigen. Een investering op dit gebied betekent daarom eerder terugbrengen naar het oude niveau dan uitbreiding. Door vroeg schulden te signaleren, voorkomen we grotere problemen voor mensen en kosten voor de gemeente.
 • Mensen met een uitkering mogen voortaan 200 euro per maand bijverdienen. Proeven in andere gemeenten laten zien dat dit mensen helpt om sneller hun weg richting een baan te vinden. Deze positieve benadering zorgt er ook voor dat mensen sneller schulden kunnen aflossen en beter in staat zijn hun lasten te betalen. Hiermee is het voordelig voor de mensen zelf maar onder de streep ook voor de gemeente.
 • Uitzichtloze schulden van jongeren worden door de gemeente overgenomen. Hier staat tegenover dat zij gaan werken om zo op een passend tempo af te lossen of dat zij een opleiding gaan volgen.
 • Naast de ombudsfunctie in gezondheidscentrum het Spectrum, komt daar ook een medewerker die toegankelijk is voor laagdrempelige hulp bij schuldenproblematiek. Schulden hebben een grote impact op de gezondheid en op deze manier kan er snel en effectief worden opgetreden.
 • Laaggeletterdheid is een steeds groter probleem en weerhoudt mensen om mee te doen in de samenleving. Hoe eerder je taalachterstanden bij kinderen tegenkomt, hoe groter de kans dat je deze kunt inlopen. Daar hebben kinderen een leven lang profijt van. De verbinding tussen basisscholen en bibliotheek is daarbij essentieel. Vroeg- en voorschoolse educatieprogramma’s zijn onmisbaar. Taalprogramma’s via Stichting Welzijn Mensenwerk en de bibliotheek spelen een belangrijke rol bij volwassenen.
 • Werk zorgt voor betrokkenheid bij de samenleving en de kans om jezelf te ontwikkelen. De SP ziet het als verantwoordelijkheid van ons allemaal om mensen te helpen die het, ondanks eigen inzet, al jaren niet lukt om aan een baan te komen. We organiseren hiervoor basisbanen. Nuttig werk in de wijken dat past bij de betreffende persoon, met een dienstverband en goede arbeidsvoorwaarden. Dit naar voorbeeld van de succesvolle pilot in gemeente Assen
 • Het niet kunnen kopen van menstruatieproducten mag nooit een reden zijn om niet mee te kunnen doen aan de samenleving. Daarom worden er in publieke gebouwen zoals scholen, gemeentelijke gebouwen en wijkcentra gratis menstruatieproducten beschikbaar gesteld voor wie dat nodig heeft.
 • Gemeentelijke gebouwen, wegen, paden en speelplaatsen worden 100% toegankelijk voor mensen met een handicap.
 • De gemeente draagt niet zelf bij aan het (financieel) uitzichtloos maken van de situatie van haar inwoners. Veel mensen komen financieel in de problemen doordat er op de achtergrond nog veel meer zaken spelen; een scheiding, een moeilijke jeugd, psychische problemen, etc. Hierdoor hebben veel mensen al minder vertrouwen in de wereld om zich heen. Juist in deze situaties is het belangrijk dat de gemeente en andere uitvoeringsorganisaties geen keihard financieel beleid voeren, maar proberen vertrouwen te winnen en naar passende oplossingen te zoeken.
 • De SP kiest voor kwetsbare jongeren en niet voor het verdienmodel van bedrijfjes. We werken samen met jeugdzorgaanbieders die bewezen hebben dat eerlijk en goed te doen. We kiezen niet voor aanbestedingen waarbij een lage prijs voor een hoge kwaliteit gaat. Ook stellen we strenge eisen aan de winsten die bedrijven mogen maken, tot we landelijk een verbod op winst in de jeugdzorg hebben gerealiseerd. Jongeren zijn geen product en hun problemen geen verdienmodel.
 • Solliciteren bij de gemeente gaat voortaan anoniem om discriminatie tegen te gaan. Op deze manier worden kandidaten puur uitgenodigd om hun kunde en ervaring, wat de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie ten goede komt.
 • In het jaarverslag van de gemeente wordt verantwoording afgelegd van het gevoerde diversiteitsbeleid.

U bent hier