h
Verkiezingsprogramma

De buurt is de schaal

Het leven gebeurt in de wijken van de stad en dorpen. Het is voor de SP dan ook logisch dat voorzieningen dichtbij inwoners zijn, daar waar ze wonen en leven. Van wijkcentra en dorpshuizen tot aan supermarkten en huisartsen, deze moeten bereikbaar zijn voor alle inwoners. Bij nieuwbouw zoals in de Nieuwveense Landen moet daar ruimte voor zijn en bij bestaande bouw zetten we alles op alles om deze voorzieningen in de wijken te houden.

Door gemengde bouw zorgen we in wijken voor diversiteit als het gaat om sociale en culturele achtergronden en met goede voorzieningen zorgen we voor ontmoeting tussen wijkgenoten. Door elkaar te leren kennen, worden vooroordelen weggenomen en verbeteren we de sociale samenhang in de wijken. Hiervoor is nodig dat de gemeente het als een actieve taak ziet om buurtbewoners te helpen zelf activiteiten te organiseren en daar eventueel budget voor in te zetten.

Hoe gaan we dit doen?

  • De wijkcentra moeten weer gaan leven en aantrekkelijk worden voor alle buurtbewoners. Dit betekent dat de gemeente een actieve rol op zich moet nemen om vrijwilligers in de wijken (financieel) te ondersteunen.
  • Bij de (her)inrichting van wijken is extra aandacht voor veilige fietsverbindingen naar andere delen van de stad en naar dorpen en kernen. Met name op fietspaden buiten de stad moet de verlichting worden verbeterd zodat het ook veilig is in het donker.
  • Buurten zijn van alle bewoners en dus ook van kinderen. Uitdagende speelplaatsen voor alle leeftijden horen daarom op loopafstand aanwezig te zijn. Bij de vervanging of nieuwbouw van speelplaatsen krijgen de buurtkinderen inspraak.
  • Bij de bouw van een (nieuwe) wijk horen complete voorzieningen zoals een school, wijkcentrum en sport. Dit is nodig voor de ontmoeting in de wijk waardoor de buurt sterker wordt en mensen elkaar beter leren kennen.
  • Jongeren worden gestimuleerd om zelf activiteiten in de buurt te organiseren die zij leuk vinden. De gemeente kan hierbij helpen door wijkcentra en het dorpshuis beschikbaar te stellen of door budget vrij te maken voor goede plannen.
  • Gemeentelijke panden en braakliggende terreinen die langdurig leegstaan kunnen door buurtgenoten worden gebruikt om daar initiatieven voor de wijk in te organiseren.

U bent hier