h
Verkiezingsprogramma

Rijk aan cultuur en sport

Niet de gemeente zorgt voor levendigheid en activiteiten in de stad en dorpen maar de samenleving zelf. Dat betekent echter niet dat de gemeente niks kan doen om de beleving van en deelname aan sport en cultuur te versterken. Culturele en sportieve ontwikkeling is een kans om je talenten te ontdekken en je lichaam en geest te onderhouden. Wij zijn dan ook samen verantwoordelijk om dit voor iedereen te organiseren en bereikbaar te maken.

Sport en cultuur zijn de afgelopen jaren een ondergeschoven kindje geweest. Bij gemeentelijke bezuinigingen hadden deze sectoren veel te lijden met verschraling als gevolg. Die rek is er nu echt uit. Ook subsidies voor (sport)verenigingen waren de afgelopen jaren niet veilig. Dit terwijl zij de gemeente levendig en sterk houden. De gemeente heeft ze de afgelopen jaren behandeld vanuit wantrouwen, de komende periode willen we dit omslaan naar vertrouwen.

Hoe gaan we dit doen?

  • Een herwaardering van het belang van cultuur is nodig vanuit de gemeente. Met het huidige cultuurbeleid heeft de gemeente de sector uit handen laten vallen. De waarde van cultuur voor individu en samenleving staat voor de SP vast. Een nieuwe cultuurnota is daarom nodig om de gemeente weer een actieve rol te laten invullen bij de culturele ontplooiing van inwoners.
  • Schouwburg Ogterop is al jaren verwaarloosd. De keuze is nu: verbouwen of afscheid nemen. De SP wil vol overtuiging investeren in de schouwburg maar wil dan eerst kijken naar de inhoud en dan pas naar de stenen. Ogterop zou een huis van cultuur moeten worden voor alle inwoners en daar hoort bij dat er meer ruimte komt voor talentontwikkeling en andere vormen van cultureel aanbod.
  • Al jaren maakt de SP zich hard voor een poppodium in Meppel. Popmuziek leeft in onze gemeente maar een vaste plek heeft het nog niet. Bij de verbouwing van Schouwburg Ogterop moet daarom een zaal komen waarin popmuziek mogelijk is. Dit versterk de aantrekkelijkheid van onze gemeente voor jongeren en mensen die zich hier willen vestigen.
  • Talent heeft ruimte en een podium nodig om te ontwikkelen. Hiervoor is het nodig om het cultuurbudget weer terug te brengen naar wat het was, voor er op werd bezuinigd. Voorzieningen als de bibliotheek en Schouwburg Ogterop zijn geschikte culturele ontmoetingsplaatsen die nodig zijn om van een beginnend artiest een ervaren podiumdier te maken.
  • Het Drukkerijmuseum en het Stedelijk Museum Meppel vertellen het culturele verhaal van wie wij als Meppel zijn. Dit verhaal moet ook in de toekomst worden verteld en waar nodig worden ondersteund.
  • Ieder kind moet de kans hebben om een muziekinstrument te leren spelen. Jongeren krijgen via jongerenwerk op scholen en culturele wijkcentra de kans om te ontdekken wat ze zelf mooi vinden.
  • Het gebouw van Bad Hesselingen is op. De rekening voor renovatie of nieuwbouw is keer op keer vooruitgeschoven door verschillende colleges. Voor de SP staat vast dat we nu moeten investeren. Dit biedt ook kansen voor nieuwe invullingen en inkomsten. Of daar renovatie of nieuwbouw voor nodig is, moet in de komende periode worden onderzocht.
  • Sportiviteit is goed voor lichaam en geest. Daarom is het ook in het belang van de gemeente om goede sportvoorzieningen te onderhouden. Verenigingen dragen zelf al in hoge mate bij aan hun faciliteiten door middel van contributie, acties en sponsoring. De gemeente hoort ook mee te betalen aan deze voorzieningen. Ook zorgen we ervoor dat sporten voor iedereen toegankelijk blijft met bijvoorbeeld het jeugdfonds sport en cultuur.
  • (Sport)verenigingen hebben een vast aanspreekpunt bij de gemeente en de gemeente houdt zich aan gemaakte afspraken met de clubs.

U bent hier