h

Nieuws uit 2011

12 december 2011

Werkbezoek aan Stichting Woonconcept.

Op 29 november j.l. hebben de bestuursleden Louise Smits en Jan van Os een bezoek aan de nieuwe directrice, Sandra Korthuis, van Stichting Woonconcept gebracht.
Na een 25 jarig directeurschap van Hedzer van Houten waren wij nieuwsgierig of er met het aantreden van Mevr. Korthuis een frisse wind zou gaan waaien door het beleid van Woonconcept.

Lees verder
24 november 2011

1 Voor natuurbehoud in provincie Drenthe

Het Rijk laat zaken als Nationale Parken, Nationale Landschappen en Recreatie om de Stad geheel los: de provincies moeten dit zelf maar financieren. Ook kunnen de provincies verantwoordelijk worden voor eventuele boetes uit Brussel voor het niet voldoen aan internationale natuurafspraken. Wel wordt er iets meer tijd genomen om de verkleinde EHS af te maken, tot 2021.

Lees verder
24 november 2011

Column Xander Topma: Meppel bij Overijssel? Op de grens tussen twee provincies

Onlangs is het rapport verschenen van het onderzoek dat VVD Meppel heeft laten uitvoeren over de mogelijkheid om Meppel bij Overijssel te voegen. De conclusie van het rapport is dat het staatsrechtelijk mogelijk is om de provinciale overstap te maken. Maar moeten we dat wel willen?

Lees verder
12 oktober 2011

SP stelt kamervragen over "dreigende sluiting acute verloskunde in Meppel"

SP kamerlid Nine Kooiman gaat vragen stellen naar aanleiding van een bericht in de Meppeler Courant over een "dreigende sluiting van de afdeling acute verloskunde in Meppel". Eerder gaf de Minister aan dat zij waarde hecht aan de bereikbaarheidsnorm van 45 minuten. Nu lijkt de regiomaatschap gynaecologen Zwolle-Meppel blijkt een geheel andere toekomstvisie uit te dragen.

Lees verder
4 oktober 2011

Handschoenen Actie van de SP-afdeling Meppel

Zaterdag 8 oktober gaan we actie voeren. We doen mee aan de solidariteitsketting voor de mensen in de sociale werkplaatsen en voor mensen, met een gesubsidieerde baan. Het kabinet pakt deze mensen keihard aan. De SP verzamelt werkhandschoenen met daarop handtekeningen om er een enorme ketting van te maken: een ketting van solidariteit.

Lees verder
20 september 2011

SP Meppel: Behoud bibliotheek in Nijeveen

Louise Smits en Kees van Leeuwen hebben namens SP Meppel een brief naar de Meppeler Courant over de voorgenomen sluiting van de bibliotheek in Nijeveen. De SP is van mening dat een bibliotheek een basisvoorziening is die in iedere woonkern thuis hoort. Vandaar dat de SP de raad oproept om dit voornemen nogmaals te heroverwegen. Louise Smits, voorzitster van SP Meppel: 'Een dorp met de omvang van Nijeveen heeft recht op goede voorzieningen. Niet alleen is een bibliotheek goed voor de leefbaarheid van een leefgemeenschap, ook is het goed voor de ontwikkeling van kinderen en helpt het mensen om zich te ontwikkelen op het gebied van taal. Al met al genoeg reden om een bibliotheek te willen behouden voor een plaats als Nijeveen.'

Lees verder

Pagina's

U bent hier