h

Nieuws uit 2020

21 december 2020

Gemeente Meppel opent meldpunt voor slachtoffers toeslagenaffaire

Foto: SP

Ook in de Gemeente Meppel zijn gezinnen het slechtoffer geworden van de kindertoeslagenaffaire. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de SP. In ieder geval 19 gezinnen zijn getroffen door de affaire. Vanwege de AVG weet de gemeente niet om wie het gaat. De SP vroeg daarom om een vaste medewerker die als aanspreekpunt kan dienen voor de gedupeerden. Hiervoor is nu een meldpunt geopend door de gemeente. Deze is te bereiken via postbus@meppel.nl of door te bellen naar 140522.

Lees verder
1 december 2020

SP stelt vragen over ondersteuning gedupeerden toeslagenaffaire

Foto: SP

In de gemeente Meppel zijn, voor zover bekend, 31 gedupeerde gezinnen die onterecht als fraudeur zijn aangemerkt in de kindertoeslagenaffaire. De SP wil dat deze gezinnen intensief worden ondersteund om uit de problemen te komen. Ook vindt de fractie dat de 750 euro tegemoetkoming die zij ontvangen niet mag worden verrekend met openstaande schulden of een uitkering. Hierover stelde de partij vragen aan het college.

Lees verder
27 november 2020

Gemeenteraad Meppel stemt in met SP-initiatief voor rookvrije speelplaatsen

Foto: SP

Tijdens de behandeling van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in de raadsvergadering van 26 november heeft de voltallige gemeenteraad, met uitzondering van CU, ingestemd met een SP-motie voor rookvrije speelplaatsen. Nu deze motie is aangenomen, gaat het college aan het werk om uiterlijk juni 2021 een voorstel aan de raad te presenteren om dat te regelen.

Lees verder
13 november 2020

Twee SP-voorstellen tegen ongelijkheid unaniem aangenomen door gemeenteraad

Tijdens de begrotingsbehandeling op 12 november diende de Meppeler SP-fractie twee voorstellen in om ongelijkheid in de samenleving tegen te gaan. Zowel het amendement voor nadrukkelijke inzet op schuldenproblematiek als de motie om te bepalen wat de gemeente tegen energiearmoede kan doen zijn unaniem aangenomen.

Lees verder
29 oktober 2020

Gratis mondkapjes voor gezinnen met weinig geld na vragen SP

Foto: Wikimedia
Vlak na de aankondiging van de mondkapjesplicht vroeg de SP-fractie aan het college om gratis mondkapjes beschikbaar te stellen voor gezinnen met weinig geld. De SP is blij dat zij dit snel hebben toegezegd en er meer dan 5000 kapjes beschikbaar worden gesteld.
 
Fractievoorzitter Xander Topma: 'Voor gezinnen met weinig geld heeft de mondkapjesplicht een grote impact op wat zij te besteden hebben. Om iedereen veilig naar buiten te kunnen laten gan als dat nodig is, moeten zij toegang hebben tot mondkapjes.'
 
De mondkapjes zijn gratis af te halen bij De MensA, de bibliotheek Meppel en de wijkpunten van Welzijn MensenWerk: De Poele, De Plataan, De KoeBerg en De Beemd in Meppel en De Schalle in Nijeveen.

 

Lees verder
14 oktober 2020

SP wil gratis mondkapjes voor minima

Mondkapjes zouden gratis moeten worden verstrekt aan minimagezinnen, vindt de SP-fractie. Daarom heeft fractievoorzitter Xander Topma vragen gesteld aan het Meppeler college.

Lees verder

Pagina's

U bent hier