h

Nieuws uit 2020

29 mei 2020

Voorstel aangenomen: eerlijke verdeling kosten energietransitie

Foto: SP Meppel

Een eerlijke verdeling van de kosten van de energietransitie. Met die opdracht gaat het college aan de slag in de verdere uitwerking van de Regionale Energie Strategie. Het is de strekking van het SP-voorstel dat tijdens de laatste raadsvergadering is aangenomen.

Lees verder
20 februari 2020

SP stelt vragen over bescherming Reestdal

In een opiniestuk, geplaatst in het Dagblad van het Noorden, lazen wij dat de gemeenten de Wolden, Staphorst en Hardenberg zich actief bij de minister verzetten tegen het aanwijzen van het Reestdal als Natura 2000 gebied. Dit laatste is nu nog niet aan de orde maar zou wel een volgende stap kunnen zijn nu de Vogelbescherming en SOVON Vogelonderzoek hebben beoordeeld dat het Reestdal voldoet aan de criteria om als IBA (Important Bird Area) te worden aangewezen. Dit omdat het gebied essentieel is voor een aantal vogelsoorten.

Lees verder

U bent hier