h

Nieuws van de afdeling

29 oktober 2020

Gratis mondkapjes voor gezinnen met weinig geld na vragen SP

Foto: Wikimedia
Vlak na de aankondiging van de mondkapjesplicht vroeg de SP-fractie aan het college om gratis mondkapjes beschikbaar te stellen voor gezinnen met weinig geld. De SP is blij dat zij dit snel hebben toegezegd en er meer dan 5000 kapjes beschikbaar worden gesteld.
 
Fractievoorzitter Xander Topma: 'Voor gezinnen met weinig geld heeft de mondkapjesplicht een grote impact op wat zij te besteden hebben. Om iedereen veilig naar buiten te kunnen laten gan als dat nodig is, moeten zij toegang hebben tot mondkapjes.'
 
De mondkapjes zijn gratis af te halen bij De MensA, de bibliotheek Meppel en de wijkpunten van Welzijn MensenWerk: De Poele, De Plataan, De KoeBerg en De Beemd in Meppel en De Schalle in Nijeveen.

 

Lees verder
14 oktober 2020

SP wil gratis mondkapjes voor minima

Mondkapjes zouden gratis moeten worden verstrekt aan minimagezinnen, vindt de SP-fractie. Daarom heeft fractievoorzitter Xander Topma vragen gesteld aan het Meppeler college.

Lees verder
29 mei 2020

Voorstel aangenomen: eerlijke verdeling kosten energietransitie

Foto: SP Meppel

Een eerlijke verdeling van de kosten van de energietransitie. Met die opdracht gaat het college aan de slag in de verdere uitwerking van de Regionale Energie Strategie. Het is de strekking van het SP-voorstel dat tijdens de laatste raadsvergadering is aangenomen.

Lees verder
20 februari 2020

SP stelt vragen over bescherming Reestdal

In een opiniestuk, geplaatst in het Dagblad van het Noorden, lazen wij dat de gemeenten de Wolden, Staphorst en Hardenberg zich actief bij de minister verzetten tegen het aanwijzen van het Reestdal als Natura 2000 gebied. Dit laatste is nu nog niet aan de orde maar zou wel een volgende stap kunnen zijn nu de Vogelbescherming en SOVON Vogelonderzoek hebben beoordeeld dat het Reestdal voldoet aan de criteria om als IBA (Important Bird Area) te worden aangewezen. Dit omdat het gebied essentieel is voor een aantal vogelsoorten.

Lees verder
11 oktober 2018

SP en GroenLinks eisen meer inzet voor Meppel regenbooggemeente

Foto: SP

De Meppeler fracties van SP en GroenLinks zijn teleurgesteld in de inzet van de gemeente tijdens de Coming Out Day op 11 oktober. In 2017 nam de gemeenteraad een voorstel aan om meer aandacht te vragen voor inclusie en acceptatie. Coming Out Day is volgens de partijen het perfecte moment om daar uitgebreid bij stil te staan. De twee linkse partijen vinden dat er onvoldoende gehoor is gegeven aan de oproep van de raad en verlangen van het college dat ze in de toekomst meer gaat doen met dit onderwerp. Ze hebben hierover vragen gesteld aan het college.
 

Lees verder
18 maart 2018

FNV: SP heeft het sociaalste beleid in Meppel

Foto: SP

Vakbond FNV heeft het beleid van alle Meppeler partijen naast elkaar gelegd en getoetst op hoe sociaal het is. Hierbij kwam de SP als sociaalste partij uit de bus. FNV raadt iedereen aan om in het stemhokje rekening te houden met hoe sociaal een partij is.

Lees verder

Pagina's

U bent hier