h

Nieuws van de afdeling

30 april 2021

Voorstel aangenomen: tempo maken met verminderen reclame

Het grondstoffenbeleidsplan is beproken in de gemeenteraad van Meppel. De uitgelezen kans om nog een keer aandacht te vragen voor de invoering van een opt-in systeem voor reclamefolders. En met succes want een voorstel van SP en andere fracties is aangenomen om dat snel te regelen.

Lees verder
22 april 2021

Sterk Meppel plan voor opengraven gracht snel de prullenbak in

Het onderzoek naar hoe slim het is om gracht open te graven op het Prinsenplein is klaar. De SP was vooraf al tegen dit onderzoek dat tienduizenden euro's heeft gekost maar onder leiding van Sterk Meppel werd het toch doorgezet. Nu blijkt wat vooraf iedereen ook al had kunnen bedenken: het plan is veel te duur en levert nauwelijks iets op. 'Direct de prullenbak in', zegt SP-fractievoorzitter Xander Topma in een reactie.

Lees verder
21 december 2020

Gemeente Meppel opent meldpunt voor slachtoffers toeslagenaffaire

Foto: SP

Ook in de Gemeente Meppel zijn gezinnen het slechtoffer geworden van de kindertoeslagenaffaire. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de SP. In ieder geval 19 gezinnen zijn getroffen door de affaire. Vanwege de AVG weet de gemeente niet om wie het gaat. De SP vroeg daarom om een vaste medewerker die als aanspreekpunt kan dienen voor de gedupeerden. Hiervoor is nu een meldpunt geopend door de gemeente. Deze is te bereiken via postbus@meppel.nl of door te bellen naar 140522.

Lees verder
1 december 2020

SP stelt vragen over ondersteuning gedupeerden toeslagenaffaire

Foto: SP

In de gemeente Meppel zijn, voor zover bekend, 31 gedupeerde gezinnen die onterecht als fraudeur zijn aangemerkt in de kindertoeslagenaffaire. De SP wil dat deze gezinnen intensief worden ondersteund om uit de problemen te komen. Ook vindt de fractie dat de 750 euro tegemoetkoming die zij ontvangen niet mag worden verrekend met openstaande schulden of een uitkering. Hierover stelde de partij vragen aan het college.

Lees verder
27 november 2020

Gemeenteraad Meppel stemt in met SP-initiatief voor rookvrije speelplaatsen

Foto: SP

Tijdens de behandeling van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in de raadsvergadering van 26 november heeft de voltallige gemeenteraad, met uitzondering van CU, ingestemd met een SP-motie voor rookvrije speelplaatsen. Nu deze motie is aangenomen, gaat het college aan het werk om uiterlijk juni 2021 een voorstel aan de raad te presenteren om dat te regelen.

Lees verder
13 november 2020

Twee SP-voorstellen tegen ongelijkheid unaniem aangenomen door gemeenteraad

Tijdens de begrotingsbehandeling op 12 november diende de Meppeler SP-fractie twee voorstellen in om ongelijkheid in de samenleving tegen te gaan. Zowel het amendement voor nadrukkelijke inzet op schuldenproblematiek als de motie om te bepalen wat de gemeente tegen energiearmoede kan doen zijn unaniem aangenomen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier